Bli medlem

Hvordan kan jeg bli medlem i foreningen? 

Du inn ditt navn, post- og e-postadressen til foreningen samt betaler den årlige medlemskapsavgiften til forenings bankkonto Nordea 6501.08.07462. Da er du medlem i foreningen. Foreningens e-mailadresse er: nffibergen@gmail.com 

Hva koster det å bli medlem?

I 2019 har forening fire kategorier medlemskap:

1) Voksen: 200 kr
2) Student: 100 kr 
3) Pensjonist: 100 kr
4) Familiemedlemskap: 300 kr (som dekker ektefelle og alle barn t.o.m 18 år). 

Medlemsavgiften kan bli betalt til forenings konto: Nordea 6501.08.07462 

Medlemsfordeler

Som medlem får du både foreslå ulike aktiviteter, arrangements, fester og bli med å organisere dem. Foreningen publiserer sitt eget blad, vanligvis to per år, vår- og høstutgave. I tillegg tilbyr vi mulighet til å bli en redaktør av foreningsbladets kommende utgaver. 

Det er medlemsavgiften som danner det økonomiske grunnlaget for foreningens virksomhet. Dermed får vi muligheten til å organisere aktiviteter som vi håper interesserer de fleste medlemmer. 

Hvis du vil bli med i foreningen eller har noen spørsmål ta gjerne kontakt på nffibergen@gmail.com.