Velkommen


Foreningen er en aktiv klubb for finner og andre, som er interesserte i Finland og finske aktiviteter, bosatt i Bergensområdet. Foreningen har vært virksom siden 1986. Foreningens formål er å fremme gode relasjoner mellom Norge og Finland samt fungere som bindeledd mellom finner og nordmenn i Bergen og omegn.

Vi organiserer arrangementer, sport- og kulturbegivenheter og festligheter i tilknytning til Finland og finske tradisjoner. I tillegg arrangeres det i klubbens fredags innebandy og andre aktiviteter. Barn og unge er velkomne til foreningens egen Suomi-skole. Foreningen har også et eget bibliotek der man kan låne finske, norske og svenske bøker. Foreningens medlemmer får medlemsbrev og -avis tilsendt.Kontakt foreningen: nffibergen@gmail.com

Vi er også med på Facebook: 


Vi ønsker deg hjertelig velkommen til våre aktiviteter!